Transport i składowanie

transport i składowanie

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie

Pakiety ze słupkami podnoszone są wózkami widłowymi w środku ciężkości lub dźwigiem za pomocą dwóch zawiesi pasowych zlokalizowanych około 1,0m od środka ciężkości.
W czasie transportu słupki muszą być zabezpieczone przed przemieszczeniem się w kierunku podłużnym i poprzecznym
Wybrane miejsce, na którym będą składowane słupki powinno być równe i utwardzone. Zabrania się lokalizowania składowisk na terenie pochyłym i o niestabilnym gruncie.
Słupki o jednakowych wymiarach ułożone (lub spakowane) są w pakiety.
Na składowiskach poszczególne paczki przedzielone są przekładkami w 2 lub 3 miejscach w zależności od długości słupków. Przekładki miedzy paczkami powinny być ułożone jedna nad drugą. Paczki ze słupkami piętrujemy jedna na drugiej nie wyżej niż 5 do góry.